Kontaktuppgifter

Summer Cape Oy                        
Fo-nummer -FI14841337                                            
Konnantie 54,                                        
75990 Höljäkkä                                          
FINLAND   
 
 
Samarbetspartner
PikkuMy Irina Leinonen
Fo-nummer FI26530763
Läntinen Kauppatori 1
75500 Nurmes
Finland
 0451436385
 
KUNDTJÄNST:

tel. 358451436385
 
 
 
 
Adress

assistent i att skicka varor per post och i förhandlingar på ryska och engelska

Företagets juridiska adress

Summer cape oy

Konnantie 54,

75990 Höljäkkä

Finland

Telefon +358451436385
toimitusjohtaja Jouko Martiskainen
E-post iiikouvola2001@gmail.com